Request a callback

What is anti-fraud risk management?


Question

What is anti-fraud risk management?

Answer

Anti-fraud risk management is a combination of actions and procedures that make it possible to avoid credit card fraudulent transactions. The ones in charge of managing the risks against fraud are the brands of the cards and the payment gateways. For this purpose card brands created the PCI DSS system to combat fraud and implement secure environments on the server where the gateway is hosted.

The payment gateways following the PCI DSS anti-fraud security protocols have created anti-fraud Fraud Scrubbing tools, with the aim of creating processing rules to decline and avoid fraudulent transactions.Make a question or comment

Bài viết gần đây

Cổng thanh toán là gì?

Có những loại nền tảng thanh toán trực tuyến nào?

Các phương thức thanh toán trực tuyến tốt nhất

Pin Pad là gì và tại sao bạn cần nó cho doanh nghiệp của mình?

Quy định PSD2: Nó sẽ ảnh hưởng đến Thương mại điện tử như thế nào?

Phương thức thanh toán quốc tế nào được sử dụng nhiều nhất trên Internet?

Cổng thanh toán là gì? Làm thế nào nó hoạt động?

POS ảo truyền thống cho các trang web là gì?

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Trang web cổng thanh toán

Thanh toán bằng MOTO

Thanh toán định kỳ

Tài khoản ngân hàng

Pre-approval form